Kontakt

Euro-PAN Sp. z o.o.
ul. Puławska 111A lokal 97
02-707 Warszawa
NIP: 521-27-51-618
Regon: 012923110
euro-pan@euro-pan.pl
Telefon: 22 646 29 60
Fax: 22 646 29 50

Branża Piwowarska

Prezes
Mieczysław Pankiewicz
Telefon kom. 602 301 643
E-mail: m.pankiewicz@euro-pan.pl

Branża Mięsna

Dyrektor Handlowy
Marcin Nejman
Telefon kom. 606 32 68 07
E-mail: m.nejman@euro-pan.pl

Prezes
Mieczysław Pankiewicz
Telefon kom. 602 301 643
E-mail: m.pankiewicz@euro-pan.pl

Branża Mleczarska

Dyrektor Sprzedaży i Serwisu
Marcin Stos
Telefon kom. 604 51 96 50
E-mail: m.stos@euro-pan.pl

Prezes
Mieczysław Pankiewicz
Telefon kom. 602 301 643
E-mail: m.pankiewicz@euro-pan.pl

Branża elektrotechniczna

Dyrektor Sprzedaży i Serwisu
Marcin Stos
Telefon kom. 604 51 96 50
E-mail: m.stos@euro-pan.pl

Prezes
Mieczysław Pankiewicz
Telefon kom. 602 301 643
E-mail: m.pankiewicz@euro-pan.pl

Branża Tworzyw Sztucznych

Dyrektor Handlowy
Marcin Kowalski
Telefon kom. 664 99 55 00
E-mail: m.kowalski@euro-pan.pl

Dyrektor Sprzedaży i Serwisu
Marcin Stos
Telefon kom. 604 51 96 50
E-mail: m.stos@euro-pan.pl

Prezes
Mieczysław Pankiewicz
Telefon kom. 602 301 643
E-mail: m.pankiewicz@euro-pan.pl

Części zamienne, Serwis, Projekty, Doradztwo

Dyrektor Handlowy - Linie Technologiczne i Utrzymanie Ruchu
Marcin Kowalski
Telefon kom. 664 99 55 00
E-mail: m.kowalski@euro-pan.pl

Dyrektor Sprzedaży i Serwisu
Marcin Stos
Telefon: 22 350 90 72
Telefon kom. 604 51 96 50
E-mail: m.stos@euro-pan.pl

Z-ca Dyrektora Handlowego
Anna Sławecka
Telefon: 22 350 90 71
Telefon kom. 694 234 821
E-mail: a.slawecka@euro-pan.pl

Zarząd / FINANSE i Marketing

Prezes
Mieczysław Pankiewicz
Telefon: 22 646 29 60
Telefon kom. 602 301 643
E-mail:  m.pankiewicz@euro-pan.pl

Dyrektor Marketingu i Finansów
Prokurent
Małgorzata Witkowska
Telefon: 22 350 90 65
Telefon kom.: 602 124 120
E-mail: m.witkowska@euro-pan.pl