MariMatic

W instalacjach ubojowych i rozbiorowych najnowszej generacji wszędzie znajduje zastosowanie próżniowy system transportu konfiskat firmy Euro-PAN / Taifun, obecnie wchodzącej w skład grupy przemysłowej MariMatic.

Urządzenia w sposób kontrolowany i natychmiastowy odbierają wszelkie konfiskaty powstające w trakcie uboju w miejscu ich powstawania.

Jesteśmy w stanie wyposażyć cały zakład w system punktów ssawnych, skąd konfiskaty zostaną natychmiast przetransportowane rurami ze stali nierdzewnej do wydzielonego pomieszczenia. W ten sposób zapewniamy całkowitą higienę procesu przetwórczego i zapobiegamy wtórnemu zakażeniu produktów spożywczych.

Mediami niezbędnymi w naszych instalacjach są jedynie sprężone powietrze i niewielka ilość ciepłej wody do ich mycia. Taki system może również służyć do transportu wewnątrzzakładowego produktów spożywczych.

W Polsce większość nowoczesnych instalacji ubojowych zwierząt rzeźnych i drobiu jest wyposażona w nasz system.