GEA Diessel

Koncern GEA jest wiodącym światowym specjalistą w dziedzinie technologii piwowarskiej.

Doświadczenia w produkcji  techniki procesowej zbierane są nieprzerwanie  od 1874 roku.

Planujemy i realizujemy projekty kompletnych browarów jak i wybranych obszarów produkcji  w ścisłej współpracy z klientami na całym świecie. Odbiorcami naszych instalacji są zarówno najwięksi globalni producenci jak i browary regionalne, a ostatnio także rzemieślnicze. Pozwala to na zbieranie unikalnych doświadczeń i ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych. Zdecydowana większość mocy produkcyjnych polskiego przemysłu piwowarskiego powstała w oparciu o dostawy i know-how GEA. Nasi klienci są liderami na rynku.

Najmniejsza innowacyjna warzelnia w naszym programie to CRAFT-STAR o wybiciu od 25 do 40hl gorącej brzeczki (do 5 warek/24h). Kolejna modułowa warzelnia COMPACT-STAR oferowana jest z wybiciami od 40 do 115 hl  z wydajnością 5 warek/24h w modelu startowym. Warzelnia ta przygotowana jest do prostej rozbudowy. Dostawiając kolejne naczynia można zwiększyć jej wydajność do 7,9 i 12 warek na dobę. Największe warzelnie GEA,   mają wybicia ponad 1000 hl (w Polsce pracują dwie o wybiciu 1100 hl).

 Rozwiązania techniczno-technologiczne GEA w obszarze od mielenia słodu po gotowy produkt stanowią aktualne standardy efektywności i bezpieczeństwa higienicznego.