Projekty i doradztwo

Dzięki wieloletniej współpracy z międzynarodowymi partnerami oraz doświadczeniu zebranym przy realizacji dużych projektów, zdobyliśmy wiedzę, wytrwałość i elastyczność. Stworzyliśmy mocną sieć kontaktów obejmującą nasze branże docelowe oraz pośrednie. Wesprzemy Państwa w tematach produkcji, handlu, technologii, projektowania i finansowania na terenie Europy Centralnej.

Naszym klientom oferujemy:

  • Ukierunkowane doradztwo
  • Zarządzanie projektem
  • Dostęp do odpowiednich kontaktów w poszczególnych branżach
  • Audyt poddostawców i innych firm kooperacyjnych
  • Wsparcie w uzyskiwaniu pozwoleń i certyfikatów
  • Raporty z rynku polskiego i zagranicznego
  • Przygotowanie umów handlowych i kontraktów