IMA Benhil

Niezależnie czy produkty są wytwarzane w mleczarniach, zakładach przemysłu tłuszczowego (margarynowniach), zakładach produkcji "kostek rosołowych" czy też innego sektora spożywczego, w przypadku gdy mają być te produkty pakowane w kubki lub zawinięte w folie jako mini-kostki czy też większe "kostki" - to firma IMA Benhil oferuje maszyny owijające tzw. kostkarki jak również napełniające w kubki tzw. kubkarki dla dozowania i pakowania produktów spożywczych o konsystencji od ciekłej do pastowatej włącznie, również produkty zawierające cząstki stałe. Produkty te pakowane są na urządzeniach firmy IMA Benhil ekonomicznie i niezawodnie od ponad stu lat.

Zakres dostaw:

  • Maszyny owijające - kostkarki dla spożywczych produktów pastowatych
  • Kubkarki do napełniania i zamykania gotowych kubków