Reportaż zdjęciowy z Jubileuszowego XVI Seminarium "Postęp technicznyy w przetwórstwie mleka" Techmilk 2015, 17-20 lutego 2015.

Reportaż zdjęciowy z Jubileuszowego XVI Seminarium "Postęp technicznyy
w przetwórstwie mleka" Techmilk 2015, 17-20 lutego 2015.