Reportaż zdjęciowy z Jubileuszowego XV Seminarium "Postęp techniczny w przetwórstwie mleka" Techmilk 2014, 11 – 14 lutego 2014.

Reportaż zdjęciowy z Jubileuszowego XV Seminarium "Postęp techniczny
w przetwórstwie mleka" Techmilk 2014, 11 – 14 lutego 2014.