Największy w Polsce

Przełom roku 2006 i 2007 był czasem wyjątkowo intensywnej współpracy Tyskich Browarów Książęcych, wchodzących w skład Kompanii Piwowarskiej SA z firmami Euro-PAN, GEA Tuchenhagen, GEA Huppmann i Holvrieka.

Nawiązanie partnerskich kontaktów nastąpiło już na samym początku lat 90-tych,gdy zdolność produkcyjna browaru wynosiła ok. 780 000 hl na rok. Wtedy było to dużo, browar należał do jednych z największych w Polsce. Od tego czasu nieprzerwanie z roku na rok zwiększane są wydajności, wzrasta efektywność i jakość produkcji. Za obszary od przyjęcia słodu do wyjścia z warzelni odpowiada firma Huppmann, od fermentacji do zbiorników pośredniczących przed rozlewem firma Tuchenhagen, a zbiorniki fermentacyjne i leżakowe dostarcza firma Holvrieka.

Całość jest oczywiście w pełni zintegrowana i zautomatyzowana. Dostarczone urządzenia i rozwiązania prezentują najwyższy światowy poziom. Ta technika w połączeniu z pieczołowicie odrestaurowanymi zabytkowymi budynkami i pomieszczeniami, nienaganną czystością i estetyką otoczenia wprawia w podziw licznie odwiedzających browar piwowarów z całego świata. Szczególnie zaskoczenie widać na twarzach piwowarów niemieckich którzy dotąd byli przekonani, że mają bardzo nowoczesne i wydajne instalacje.

W roku 2006 Kompania Piwowarska zdecydowała się podnieść zdolność produkcyjną Tyskich Browarów Książęcych do 8 milionów hektolitrów na rok. W pracach planistycznych i projektowych uwzględniono jednak doświadczenia ubiegłych lat i określono perspektywę dalszego wzrostu do 10, 15 milionów.

Prace budowlane rozpoczęto w lecie, a montażowe na jesieni 2006 roku. Wiosną 2007 ruszyły nowe linie produkcyjne.

W ramach projektu realizowanego przez firmę Huppmann zbudowano 8 silosów na słód o pojemności 120 ton każdy i nową warzelnię o wydajności 12 warek na dobę. W warzelni zastosowano mielenie z łagodnym kondycjonowaniem na młynach Mill- star, najnowszą kadź filtracyjną Lauterstar i odzysk energii z akumulatorem ciepła. Warzelnia razem z transportem słodu jest w pełni zautomatyzowana i zintegrowana z pozostałymi działami produkcyjnymi.

W tym samym czasie firma Holvrieka zbudowała na miejscu z przywiezionych z Holandii elementów 20 zbiorników produkcyjnych. Fermentacja została powiększona o 12 tankofermentorów o pojemności 5600 hektolitrów, a leżakownia o 8 zbiorników o pojemności 5000 hektolitrów każdy.

Nowe ilości brzeczki trzeba zamienić w piwo i podać na rozlew. Tym zajęła się , tak jak w poprzednich latach, firma Tuchenhagen montując kompletną linię technologiczną od warzelni do rozlewu. Prace obejmowały nie tylko dostawę i montaż nowych oddziałów produkcyjnych, ale też kompleksowe uzupełnienia i modyfikacje istniejących obszarów, których celem była maksymalna elastyczność i efektywność produkcji. Całość jest w pełni zautomatyzowana i zintegro- wana z pozostałymi obszarami. Na fermentacji zastosowano po raz drugi w Polsce, po Browarze Białystok (uruchomienie 2006 rok), nowatorski system orurowania Eco-Matrix. System ten, opatentowany przez GEA-Tuchenhagen na całym świecie, gwarantuje najlepszą z obecnie możliwych kontrolę nad produktem z jednocześnie niskimi kosztami inwestycji i eksploatacji.

Sukces tych inwestycji nie byłby możliwy bez profesjonalnego współ- działania pracowników browaru, firm dostawczych i polskich firm montażowych. Tak ogromna inwestycja nie zmieniła co ważne zabytkowego oblicza Browaru Książęcego. Nowe budynki znakomicie komponują się ze starymi budowlami browaru. Czasy realizacji, jak zawsze w Polsce, były rekordowe. Współpraca trwa nadal. Kompania Piwowarska zdecydowała się na dalsze kroki rozwojowe. Jesienią 2007 montażyści firm Tuchenhagen i Holvrieka znowu pojawią się w Tychach.

Dzisiaj Tyskie Browary Książęce są największym browarem w Polsce, największym browarem SABMiller w Europie, a jutro...

Jerzy Dedo,
Euro-PAN