Marel Meat

W zakresie systemów rozbiorowych oferujemy nowoczesne instalacje firmy Euro-PAN / Marel Meat. Firma obecnie wyposaża w instalacje rozbiorowe największe zakłady powstające w Hiszpanii i w Danii (m.in. największą ubojnię firmy Danish Crown w Horsens w Danii, o zdolności ubojowej i rozbiorowej ca. 15 tys. szt. trzody/dzień).

Nowa kompletna instalacja rozbioru mięsa wieprzowego o wydajności 100 ton/zmiana oraz wołowego o wydajności 60 ton/zmiana firmy Marel Meat została ostatnio zamontowana w Zakładach Mięsnych Łmeat w Łukowie.

Wyposażyliśmy nowy zakład firmy Tarczyński SA w Ujeźdźcu Małym. Jest to w chwili obecnej najnowocześniejszy zakład mięsny w Polsce o zdolności produkcyjnej nawet ponad 100 ton dziennie i profesjonalnym, doskonale działającym systemem ekspedycji gotowych wyrobów.

W 2010 roku do Pekpolu w Ostrołęce dostarczyliśmy instalację o wydajności 40 ton dziennie do rozbioru zasadniczego półtusz wieprzowych, linie wykrawania szczegółowego oraz systemy logistyczne.

W 2011 roku w zakładzie w Robakowie dla firmy Sokołów S.A. zmodernizowaliśmy linie rozbioru szynek oraz logistykę zakładu zwiększając jednocześnie wydajność instalacji rozbiorowej mięsa wieprzowego do 250 szt. trzody/godz.