Drinktec 16-20 września 2013

Uznawane za najważniejsze na świecie specjalistyczne targi technologii piwowarskich, produkcji napojów oraz płynnej żywności odbyły się w dniach 16–20 września 2013 r. w Monachium. O znaczeniu targów drinktec 2013 świadczą liczby: 1445 wystawców z 77 krajów, prawie 67 tysięcy zwiedzających (wzrost o 14% w stosunku do poprzedniej edycji targów w 2009 r.) ze 183 państw, w tym 62–procentowy udział gości zagranicznych.

Zauważalny był szczególnie przyrost gości z Azji (w tym z Chin o 45% do ponad 1400 zwiedzających) i USA. Tak korzystna dla targów statystyka świadczy też o tym, że sektor napojów ma dobre perspektywy rozwoju, na co wskazują szacunki opracowane przez VDMA–Stowarzyszenie Producentów Maszyn dla Przemysłu Spożywczego i Maszyn Pakujących, partnera merytorycznego targów drinktec. Te prestiżowe targi monachijskie są najwłaściwszym miejscem do obserwacji trendów rozwojowych branży, wymiany poglądów i spostrzeżeń między gośćmi a wystawcami nt. przyszłości branży.

drinktec.pdf