Aby utrzymać pozycję mleczarstwo musi inwestować

Wywiad dla Portalu Spożywczego